Polityka prywatności i plików cookies

Witaj!

Jesteś tutaj, a zatem to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://modustao.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Robert Jastrzębski, ul. Przasnyska 9 lok. U5, 01-756 Warszawa, NIP: 9521202538.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem: rodo@modustao.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałem dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. 1
  Dokonując zakupu za pośrednictwem mojej strony, dodając komentarz na blogu, zapisując się na newsletter, czy po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że dołożyłem wszelkich starań, by Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne oraz nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. 2
  Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. 3
  Korzystam z narzędzia analitycznego microanalytics.io do analizy statystycznej mojej strony. Serwis ten zbiera anonimowe dane dotyczące użytkowania mojej strony wyłącznie w celach statystycznych. Celem jest śledzenie ogólnych trendów w ruchu na stronie, a nie śledzenie poszczególnych użytkowników. Wszystkie dane są tylko zbiorcze. Nie są zbierane żadne dane osobowe.
 4. 4
  Osadzam na stronach video z serwisów Adilo oraz nagrania audio z serwisu Spotify. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy BigCommand LLC oraz pliki cookies firmy Spotify AB. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu video i audio.
 5. 5
  Moja strona została przygotowana w oparciu o WordPress czyli system zarządzania treścią zaprojektowany do obsługi blogów oraz narzędzia (pluginy czyli wtyczki) stworzone przez firmę Whitesquare GmbH, dostępne pod handlową nazwą Thrive Themes. Poza tym wykorzystuję pluginy innych firm m.in. do umożliwienia Ci kontaktu ze mną poprzez email czy ochrony przed spamem i atakami hackerskimi. Wszystkie te narzędzia wykorzystują pliki cookies i są to tzw. cookies "funkcyjne" czyli "własne". 
 6. 6
  Cookies funkcyjne (własne) wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności zapisu na newsletter, dodania komentarza na blogu, uczestnictwa w quizie czy prawidłowego przeprowadzenia procesu zamówienia.

Zapewniam Cię, że bez Twojej uprzedniej zgody nie gromadzę w ramach funkcyjnych (własnych) plików cookies żadnych informacji, które pozwalałyby mi na dostęp do Twoich danych osobowych.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz znacznie więcej szczegółów.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Robert Jastrzębski, ul. Przasnyska 9 lok. U5, 01-756 Warszawa, NIP: 9521202538.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • 1
  prawo dostępu do danych osobowych,
 • 2
  prawo do sprostowania danych osobowych,
 • 3
  prawo do usunięcia danych osobowych,
 • 4
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • 5
  prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • 6
  prawo do przenoszenia danych,
 • 7
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • 8
  prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam Cię do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłem starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod adresem rodo@modustao.pl. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców czyli osoby i podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług oraz realizacji zamówień.

 • 1
  home.pl S.A. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 • 2
  MailerLite – w celu korzystania z systemów mailingowych, w których przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się na newsletter,
 • 3
  IFIRMA S.A. – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,
 • 4
  home.pl S.A. – w celu korzystania ze wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Twoich danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu lub sklepu
 • 5
  dostawcy platform webinarowych – w celu korzystania z systemu do organizacji webinarów, w ramach którego przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli bierzesz udział w organizowanym przeze mnie webinarze.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się na newsletter, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu na newsletter. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter.

Dane przekazane podczas zapisu na newsletter wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się na newsletter.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi mój uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy Thrive Comments, którego używam, został stworzony przez firmę Whitesquare GmbH, Beckengaesschen 1, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.
Dane przekazane w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usunę również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.
W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Webinary. Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarze, który organizuję, musisz przekazać mi swoje dane osobowe takie jak: adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze.
Dane przekazane w związku z udziałem w webinarze wykorzystywane są w celu organizacji webinaru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar.
Dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od zakończenia webinaru. W tym okresie możesz sprostować swoje dane zapisane w systemie webinarowym, jak również żądać ich usunięcia wcześniej niż we wskazanym powyżej terminie. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu mojej strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.

Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym Twojej przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne (funkcyjne). Cała moja strona została przygotowana w oparciu o WordPress czyli system zarządzania treścią zaprojektowany do obsługi blogów oraz narzędzia (pluginy czyli wtyczki) stworzone przez firmę Whitesquare GmbH, Beckengaesschen 1, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria, dostępne pod handlową nazwą Thrive Themes.

Narzędzia Thrive Themes wykorzystują ciasteczka na różne sposoby jednak firma Whitesquare GmbH zaimplementowała rozwiązania techniczne, które szyfrują lub eliminują wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osób w plikach cookies. Oznacza to, że używając tych plików cookies na mojej stronie nie mam możliwości powiązania zawartych w nich informacji z konkretnym użytkownikiem. A wszystko po to, aby chronić Twoją prywatność.

Pliki cookies generowane przez WordPress, narzędzia Thrive Themes i inne wykorzystywane przeze mnie pluginy (m.in. do umożliwienia Ci kontaktu ze mną poprzez e-mail czy ochrony przed spamem i atakami hackerskimi) są to tzw. "cookies własne". Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności zapisu na newsletter, dodania komentarza na blogu, uczestnictwa w quizie czy prawidłowego przeprowadzenia procesu zamówienia.

Zapewniam Cię, że bez Twojej uprzedniej zgody nie gromadzę w ramach własnych plików cookies żadnych informacji, które pozwalałyby mi na dostęp do Twoich danych osobowych. 

Nie mam jednak wpływu na to, w jaki sposób z plików cookies korzystają podmioty trzecie. W tym zakresie odsyłam Cię do ich własnych polityk prywatności.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Zazwyczaj i w przeważającej liczbie przypadków używa się ich w celach statystycznych i marketingowych. 

Cele statystyczne.

Jak każdy, kto stworzył i prowadzi stronę podobną do mojej, chcę wiedzieć jak Ty i inne osoby odwiedzające moja stronę, korzystacie z niej. Dlatego zaimplementowałem technologię stworzoną i utrzymywaną na terenie EU, a udostępnianą przez serwis Microanalytics.io. Zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie https://microanalytics.io/page/privacy, twórcy tego narzędzia twierdzą, że w ramach ich serwisu:

Nie są zbierane żadne dane osobowe.
Żadne informacje nie są udostępniane, wysyłane ani sprzedawane stronom trzecim.
Żadne informacje nie są udostępniane firmom reklamowym.
Żadne informacje nie są wydobywane i zbierane w celu określenia trendów osobistych i behawioralnych.
Żadne informacje nie są spieniężane.

Krótki skrypt analityczny Microanalytics.io, umieszczony na mojej stronie, pozwala mi na zbieranie danych do analizy statystycznej mojej strony. Wszystkie dane dotyczące użytkowania mojej strony są anonimowe i zbieram je wyłącznie w celach statystycznych. Celem jest śledzenie ogólnych trendów w ruchu na stronie, a nie śledzenie poszczególnych użytkowników. Wszystkie dane są tylko zbiorcze i w ramach analizy statystycznej strony nie są zbierane żadne dane osobowe.

Mimo to, udostępniam Ci możliwość zablokowania tego skryptu w ustawieniach cookies. Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość, że Twoje dane osobowe są bezpieczne, zawsze możesz nie wyrazić zgody na cookies statystyczne, albo odwołać swoją wcześniejszą zgodę w tej sprawie.

Cele marketingowe.

W przeciwieństwie do większości innych stron internetowych nie używam takich technologii jak Google Analitycs, Google Adwords czy Facebook Pixel, gdyż cenię Twoją prywatność na równi z moją własną.

Innymi słowy, nie udostępniam danych o Tobie w zamian za możliwość kierowania do Ciebie spersonalizowanych reklam.

Ale z powodów technicznych korzystam z usług podmiotów trzecich, abym mógł udostępniać Ci treści multimedialne na mojej stronie, a to ma swoje konsekwencje, o których chcę Cię poinformować.

No mojej stronie możesz obejrzeć przygotowane przeze mnie filmy video oraz odsłuchać moje podcasty. Te treści są w postaci plików cyfrowych o dużej wielkości. Aby dało się je płynnie odtwarzać na mojej stronie muszą być udostępniane z serwerów o wielkich pojemnościach i szybkim transferze danych.

Dlatego, do odtwarzania nagrań video korzystam z serwisu Adilo, udostępnianego przez BigCommand LLC, a do odtwarzania nagrań audio z serwisu Spotify, udostępnianego przez Spotify AB. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies odpowiednio firmy BigCommand LLC oraz firmy Spotify AB.

Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo i audio, a ja zadbałem o to, żeby możliwość odtwarzania pojawiła się tylko wtedy, jeśli wcześniej wyrazisz na to świadomą zgodę poprzez akceptację cookies marketingowych. Jeżeli nie godzisz się na załadowanie tych plików, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo lub audio.

Odtwarzając wideo lub audio na mojej stronie, Adilo lub Spotify otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu w serwisie Adilo lub Spotify, a nawet jeśli nie jesteś akurat zalogowana w którymkolwiek z tych serwisów. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Nie mam wiedzy, jak te serwisy gromadzą dane użytkowników mojej strony ani wpływu na sposób wykorzystywania tych danych przez te serwisy, ale mogę przypuszczać, że jeśli zalogowałaś się do któregoś z nich, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo lub audio na mojej stronie do Twojego profilu. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez te podmioty, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Adilo (https://bigcommand.com/privacy/) i Spotify (https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy/). Zachęcam Cię do zapoznania się ze szczegółami tych polityk.

Jeśli nie chcesz, aby Adilo lub Spotify przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub audio bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z każdego z tych serwisów. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie ciasteczek z tych serwisów nie wyrażając zgody na cootkies marketingowe albo wykorzystując odpowiednie ustawienia/rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów, ale wtedy pozbawiasz się możliwości odtworzenia tych plików multimedialnych na mojej stronie.

Zawsze kiedy będziesz tego potrzebować możesz zmienić Twoją wcześniejszą decyzję dotyczącą innych plików cookies niż "własne" (Funkcyjne). 

Możesz to zrobić tutaj :)

[cmplz-manage-consent]

... albo posługując się zakładką widoczną w prawym dolnym rogu okna Twojej przeglądarki.

Logi serwera

Korzystanie z mojej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Wersja polityki: 2.0

Data publikacji: 1.01.2022 r.

>