Regulamin Bloga Modus Tao

Witaj!

Jesteś tutaj, a zatem to niezawodny znak, że chcesz wiedzieć, na jakich zasadach możesz korzystać z bloga, który dla Ciebie prowadzę i cyklicznie uzupełniam o nowe treści. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady korzystania.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://modustao.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Robert Jastrzębski, ul. Przasnyska 9 lok. U5, 01-756 Warszawa, NIP: 9521202538.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszym Regulaminem, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@modustao.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. 1
  Blog – blog Modus Tao dostępny przez Internet,
 2. 2
  Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://modustao.pl/regulamin-bloga,
 3. 3
  Twórca - Robert Jastrzębski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MODUS TAO – Robert Jastrzębski” z siedzibą w Warszawie ul. Przasnyska 9 lok. U5, 01-756, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9521202538, REGON: 143148571,
 4. 4
  Użytkownik - osoba przeglądająca zawartość Bloga,

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. 1
  Blog dostępny jest publicznie dla wszystkich przez Internet.
 2. 2
  Przeglądanie zawartości Bloga jest nieodpłatne.
 3. 3
  Do przeglądania Bloga nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
 1. 1
  dostęp do Internetu,
 2. 2
  standardowy system operacyjny (rekomendowana jest najnowsza wersja),
 3. 3
  standardowa przeglądarka internetowa (rekomendowana jest najnowsza wersja),
 1. 4
  Użytkownik może przeglądać Blog anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownik musi podać swoje dane osobowe (imię oraz adres e-mail) w celu dodania komentarza na Blogu oraz w celu zapisu na newsletter.
 2. 5
  Zakazane jest podczas korzystania z Bloga dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Blogu.

§ 3

Prawa autorskie

 1. 1
  Treści dostępne na Blogu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. 2
  Prawa autorskie do treści dostępnych na Blogu przysługują Twórcy.
 3. 3
  Twórca poucza Użytkownika, że powielanie lub rozpowszechnianie treści dostępnych na Blogu bez zgody Twórcy, stanowi naruszenie przysługujących Twórcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

§ 4

Komentarze

 1. 1
  Użytkownik może dodawać komentarze pod treściami dostępnymi na Blogu.
 2. 2
  Twórca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania komentarzy zawierających treści bezprawne, a w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści, naruszające cudze prawa lub interesy, sprzeczne z dobrymi obyczajami.

§ 5

Newsletter

 1. 1
  Użytkownik może zapisać się na newsletter w celu otrzymywania od Twórcy wiadomości e-mail związanych z Blogiem.
 2. 2
  Zapis na newsletter odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie do Twórcy, za pomocą automatycznych mechanizmów Bloga, formularza zapisu na newsletter.

§ 6

Dane osobowe i pliki cookies

 1. 1
  W przypadku zapisu na newsletter, Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Twórca.
 2. 2
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu przesyłania newslettera.
 3. 3
  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.
 4. 4
  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i plików cookies znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej należącej do Twórcy tj. https://modustao.pl

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. 1
  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Blogu.
 2. 2
  Twórca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu.

Wersja regulaminu: 1.0

Data publikacji: 1.01.2019 r.

>